facebook

twitter

linkedin

Sinds 1988 levert Joop Mullemeister automatiseringsdiensten onder de bedrijfsnaam µ MuCom Software & Support (de µ is de Griekse letter mu, ook wel gebruikt als voorvoegsel micro, wat weer terugkomt in het woord microcomputer. En mu is natuurlijk ook van Mullemeister). Zijn specialismen zijn databases (huisartsen en fysiotherapeuten), zakelijke software, ontwikkelen websites m.b.v. o.a. Joomla! en WordPress.

De laatste tijd is er veel vraag naar conversie van de data van pakketten die in de fysiotherapie gebruikt worden. Enerzijds worden deze gegevens gebruikt voor conversies naar andere pakketten, anderzijds voor onderzoek van de...

In het verlengde van het werken met databases ligt natuurlijk kennis van en met Microsoft Access. Dit programma wordt veelvuldig ingezet bij het werken met databases en conversies. Joop heeft daarom een diepgaande kennis van...

Voor het ontwikkelen van websites is gekozen voor het Joomla! platform. Joomla! heeft het grote voordeel dat de inhoud (content) en de vormgeving (design) voor een groot deel losgekoppeld zijn. Je kan je dus eerst...

Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit databaseconversies t.b.v. huisartsen. Indien een huisarts wil overstappen naar een nieuw Huisarts Informatie Systeem (HIS), zal er een conversie van de patiëntendossiers moeten plaats vinden. MuCom Software...